phytopharm mentisana

Международный товарный знак №751328 phytopharm mentisana
Номер регистрации: 751328 Дата регистрации: 12.01.2001Базовая регистрация:PL, 12.01.2001, 127387 Дата истечения срока действия регистрации:12.01.2011
Правообладатель: PHYTOPHARM DOBRZYCA Sp. z o.o.  ul. Parkowa, 5  PL-63-330 DOBRZYCA  (PL)Представитель:Paweł Górnicki Biuro Ochrony Własności Intelektualnej Patent - Service  ul. Rybojadzka 16  PL-61-896 Poznań  (PL)
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:05, 315 - Thé médicinal, tisanes, herbes médicinales.31 - Herbes potagères fraîches.